9 Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE KRAB
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data 

17.05.2013 r.

Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii
PPNT Fundacji UAM
ul. Rubież 46 H
sala 1.54
61-612 Poznań
www.zespol-inkubatorow.pl

Aktualności

Termin zamknięcia rejestracji:
13 maja 2013 r.

Termin przyjmowania propozycji wystąpień:
10 maja 2013 r.

Termin aktywnej rezerwacji w Hotelu Rzymskim - 15% zniżki (230 PLN)
09 maja 2013 r na hasło "KRAB"

Bankiet zaplanowany na 17.05. 2013 r. zostrał odwołany, osoby które dokonały wpłaty proszone są o kontakt.

HORYZONT 2020.
PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ I WDROŻENIA

9. Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB)
Poznań, 17 maja 2013 r.

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE serdecznie zaprasza do udziału w 9. Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, działający w Poznańskim Parku Naukowo – Technologicznym  Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Sympozjum, w głównej mierze,  poświęcone będzie tematyce dotyczącej nowego programu na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie: HORYZONT 2020. O szansach i nadziejach z nim związanych, a także o jego założeniach, opowie prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W programie znajdą się również wystąpienia doświadczonych naukowców, którzy z sukcesem realizują projekty badawcze w kooperacji z przemysłem, a także przedsiębiorcy, którzy współpracują z naukowcami. Uczestnicy Sympozjum będą mieli okazję przekonać się, że dobry związek nauki i biznesu jest możliwy i owocny.

Zaproszeni eksperci będą próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy w Polsce  można z sukcesem wdrażać wyniki badań naukowych? Przedstawione zostaną również dobre praktyki wspierające komercjalizację badań naukowych na świecie, a także podjęta zostanie dyskusja na temat marketingu badań naukowych.

Podczas 9. Sympozjum odbędzie się również Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze KRAB.

Serdecznie zapraszamy do Poznania.
prof. dr hab. Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRAB

 

Organizatorzy